Joakim Lundqvist
Sammen med sin ektefelle Maria, står de i spissen som pastorpar for forsamlingen Livets Ord (LO) i Uppsala, Sverige.  LO er en toneangivende kirke, som de siste ukene har opplevd en spesiell uttømmelse av den Hellige Ånds kraft og gaver på en herlig måte.
Livets Ord er en bevegelse som teller mer enn 200 000 mennesker på verdensbasis med hovedsentra i Jerevan (Armenia), Moskva (Russland) og Uppsala (hovedsete).
Pastor Joakim er en formidler av tro og Ordets kraft – og kommuniserer på en måte som «går hjem» i alle generasjoner. Som kirke setter vi spesielt pris på den relasjonen vi får ha med LO og den inspirasjonen og kraften de tilfører vårt arbeide. Mer info: https://www.livetsord.se/

 
Joyce Wilkinson
Joyce er menighetsplanter og pastor. Sammen med sin mann, Mark plantet de Connect Church i Berlin, Tyskland. Hun vokset opp i Storbritannia. For ca 13 år siden flyttet ekteparet til Berlin og plantet menigheten som er knyttet til Hillsong-bevegelsen. Connect Church har hatt en formidabel vekst i den sekulære og multireligiøse Europa-metropolen og har mange gudstjenester hver søndag for å betjene den unge generasjonen i byen. Joyce er et nytt bekjentskap for oss som kirke, men er invitert ut fra den kontakten våre pastorer fikk med Joyce etter en lederkonferanse i år i OKS. Vi gleder oss! Mer info: http://www.myberlinconnect.de/

 
Kåre Skuland
Er pastor i Jesus Church, Oslo og har sammen med sin ektefelle Janne vært pionerer innen utvikling av moderne arbeid blant barn, i menigheter og nasjonalt kristent barnearbeid. Nå er Kåre i ferd med å utarbeide et digitalt trosopplæringsverktøy som vil bety en digitalisering av det opplegget og verktøyet vi kommer til å bruke i Barnekirken i Barnekarisma. Dette er spennende! Kåre er hovedtaler i SF Kids og vil også tale i konferansen. Kåre er også forfatter av flere aktuelle romaner. De kan kjøpes i Bokbutikken under konferansen. Mer info: https://www.facebook.com/kaareskuland/

 
Silas og Padma Siripurapu
De er våre konferansegjester fra India og byen Visakhapatnam. De er en del av det omfattende og rike misjonsarbeidet som Karismakirken har vært partnere med gjennom mer enn 25 år; Maranaha Viswasa Samajam og Moses Choudary. Silas er en spennende trosfylt og entusiastisk forkynner som våger å gå nye veier for å nå ut med evangeliet. Han har et levende samfunnsengasjement og er en respektert mann blant fremstående ledere i lokalsamfunnet i millionbyen. Han er pastor i kirken de plantet for 15 år siden og rektor for bibelskolen de starte samtidig. Sammen med Padma er han ansvarlig for det diakonale arbeideidet de har gjennom barnehjem og hjem for fattige enker. Stavangerfest18 skal ha et tydelig misjonsfokus og vi er beæret over å ha disse vennene som vår gjester. Mer info: https://www.facebook.com/silasindia?ref=br_rs

 
Arnfinn Clementsen
Arnfinn er grunnlegger av Karismakirken, forkynner, forfatter og en del av pastorteamet i Karismakirken i dag. Med sin ektefelle, Liss-Bente stod de i spissen som ledende pastorer gjennom 29 år. I dag er de engasjert i Turistkyrkan i Fuengerola, Spania gjennom halve året og resten av året i Norge. Mer info: http://arnfinnclementsen.org/

 

Irene og Tormod Røyland (hovedpastor i Karisamkirken) er sammen med Janne Gro og Jan Inge Espedal (pastor), lederskapet, stab og frivillige medarbeidere vertskap og tilretteleggere for Stavangerfest18. Vi ønsker deg hjertelig velkommen og håper du vil trives! Mer info: http://karisma.no/

 ​

TALERE